image1

Teraz w: O mnie

Main Menu

O mnie
Dariusz Dwojewski ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Obecnie jest doktorantem w Katedrze Prawa Pracy Uniwersytetu Śląskiego. 

Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie pracy, obejmującym zarówno ogólne prawo pracy, jak i pragmatyki pracownicze oraz uregulowania dotyczące związków zawodowych. 

Od ośmiu lat specjalizuje się w prawie oświatowym w zakresie dotyczącym sfery stosunku pracy nauczycieli, jak i pracowników samorządowych. Współpracuje z różnymi firmami i instytucjami szkoleniowymi, prowadząc szkolenia z zakresu prawa pracy, w tym prawa oświatowego oraz ubezpieczeń społecznych. Prowadzi także zajęcia na studiach podyplomowych z zakresu prawa pracy.

Dariusz Dwojewski jest autorem wielu publikacji o tematyce związanej z prawem pracy. Jego artykuły i opinie publikowane są na łamach Gazety Samorządowej i Rachunkowości Budżetowej, a także w różnych serwisach internetowych.