image1

Teraz w: Oferta

Main Menu

Oferta
W ramach pomocy prawnej oferujemy naszym Klientom usługi w zakresie:

  • Udzielania porad prawnych i interpretacja przepisów,
  • Opiniowania wewnątrzzakładowych przepisów prawa pracy (regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, regulaminy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i inne porozumienia zbiorowe),
  • Redagowania wewnątrzzakładowych przepisów prawa pracy z uwzględnieniem specyfiki danego zakładu,
  • Doradztwo w zakresie sporządzania indywidualnych warunków zatrudnienia (konsultowanie treści umów o pracę, dokumentacji w zakresie zatrudnienia, świadectw pracy),
  • Doradztwo w zakresie prawidłowości trybu rozwiązania i zmiany treści stosunku pracy,
  • Doradztwo w zakresie funkcjonowania związków zawodowych.