image1

Teraz w: Publikacje

Main Menu

Publikacje
 • Gazeta Samorządu i Administracji – artykuły z zakresu prawa pracy,
 • Rachunkowość Budżetowa – artykuły z zakresu prawa pracy,
 • Śląski Głos Nauczycielski (ISSN 1641-3822) – artykuły na tematy z zakresu prawa pracy, 
 • Biuletyn Oświatowy (ISSN 1508-3330), - artykuły na tematy z zakresu prawa pracy,
 • Serwis samorządowy (www.serwissamorzadowy.pl) – artykuły z zakresu prawa pracy publikowane w Internecie,
 • Infor – portal prawno – gospodarczy (www.infor.pl) – artykuły z zakresu prawa pracy,
 • M.Celuch, D.Dwojewski, A.Rumik: 40 decyzji kadrowych, które mogą zaprowadzić Cię przed sąd, wyd. Wiedza i Praktyka, Warszawa 2011,
 • D.Dwojewski: Roszczenia pracownicze w świetle zmienionych przepisów Kodeksu Pracy, wyd. Biblioteczka OUPiS-ZNP,
 •  D.Dwojewski: Zmiany w Karcie Nauczyciela w świetle nowelizacji z dnia 15 lipca 2004 r., wyd. Biblioteczka OUPiS-ZNP,
 • D.Dwojewski: Podstawy prawne Awansu Zawodowego nauczycieli po zmianach, wyd. Biblioteczka OUPiS-ZNP,
 • D.Dwojewski: Emerytury w aspekcie roku 2007, wyd. Biblioteczka OUPiS-ZNP,
 • D.Dwojewski: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wyd. Biblioteczka OUPiS-ZNP,
 • D.Dwojewski: Emerytury nauczycieli i innych pracowników w świetle aktualnych przepisów, Nowator, Gliwice 2006,
 • D,Dwojewski: Regulaminy wewnątrzszkolne, Nowator, Gliwice 2008
 • D.Dwojewski: Roszczenia pracownicze. Poradnik dla dyrektora i służb kadrowych, Nowator Gliwice 2008