Świadczymy kompleksową pomoc prawną zarówno klientom indywidualnym jak i jednostkom organizacyjnym (szkołom, placówkom, jednostkom samorządowym obsługującym oświatę, urzędom, instytucjom). Wieloletnie doświadczenie w wyjaśnianiu wątpliwości interpretacyjnych pojawiających się na gruncie przepisów prawa, w tym zwłaszcza oświatowego prawa pracy umożliwia znalezienie rozwiązań nawet najtrudniejszych przypadków. Zawsze staramy się znaleźć sposób na jak najbardziej optymalne rozwiązanie przedstawionej sprawy. W naszej Kancelarii uzyskasz pomoc w zakresie:

  • Udzielania porad prawnych i interpretacji przepisów,
  • Opiniowania wewnątrzzakładowych przepisów prawa pracy (regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, regulaminy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i inne porozumienia zbiorowe),
  • Redagowania wewnątrzzakładowych przepisów prawa pracy z uwzględnieniem specyfiki danego zakładu,
  • Doradztwa w zakresie sporządzania indywidualnych warunków zatrudnienia (konsultowanie treści umów o pracę, dokumentacji w zakresie zatrudnienia, świadectw pracy),
  • Doradztwa w zakresie prawidłowości trybu rozwiązania i zmiany treści stosunku pracy,
  • Doradztwa w zakresie funkcjonowania związków zawodowych,
  • Informowania o zmianach przepisów prawa pracy i ich skutkach dla pracodawcy,
  • Inne indywidualne zlecenia w zakresie działalności Kancelarii.