W naszej ofercie znajdują się szkolenia, mające na celu przybliżenie tematyki prawnej z zakresu prawa pracy, prawa oświatowego i prawa ubezpieczeń społecznych. Wieloletnie doświadczenie w tym zakresie gwarantuje przekazanie profesjonalnej wiedzy w przystępny sposób i zrozumiałym językiem. Prowadzimy szkolenia otwarte dla osób zainteresowanych poszerzeniem lub nabyciem wiedzy w zakresie praktycznego stosowania prawa pracy. Otwarci jesteśmy również na organizowanie szkoleń na indywidualne zamówienie w ustalonym zakresie tematycznym i w wybranej lokalizacji. Szkolenia realizowane są w następujących obszarach tematycznych:

 

Pracownicze Plany Kapitałowe w jednostkach oświatowych
Zasady nawiązywania, modyfikowania i rozwiązywania stosunków pracy z pracownikami
Rozwiązywanie stosunków pracy z nauczycielami
Tworzenie i uzgadnianie wewnątrzzakładowych przepisów prawa pracy
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Czas pracy w oświacie
Wynagradzanie pracowników szkół i placówek oświatowych
Zatrudnianie pracowników samorządowych
Dokumentacja pracownicza
Emerytury i nauczycielskie świadczenia kompensacyjne
Kadry i płace w oświacie
Zasady korzystania z pracowniczych uprawnień rodzicielskich
Urlopy w szkołach
Roszczenia pracownicze
Zakres i zasady współpracy ze związkami zawodowymi