Dr Dariusz Dwojewski jest autorem wielu publikacji o tematyce związanej z prawem pracy. Jego artykuły i opinie publikowane są w wielu specjalistycznych wydawnictwach. Poniżej przedstawiony został wykaz niektórych publikacji jego autorstwa lub współautorstwa:

D.Dwojewski, A.Trochimiuk: Świadectwa pracy i świadczenia dla pracowników szkoły zwolnionych z pracy, Warszawa 2014,
D.Dwojewski: Roszczenia pracownicze w świetle zmienionych przepisów Kodeksu Pracy, wyd. Biblioteczka OUPiS-ZNP,
D.Dwojewski: Podstawy prawne Awansu Zawodowego nauczycieli po zmianach, wyd. Biblioteczka OUPiS-ZNP,
D.Dwojewski: Emerytury w aspekcie roku 2007, wyd. Biblioteczka OUPiS-ZNP,
D.Dwojewski: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wyd. Biblioteczka OUPiS-ZNP,
D,Dwojewski: Regulaminy wewnątrzszkolne, Nowator, Gliwice 2008
D.Dwojewski: Roszczenia pracownicze. Poradnik dla dyrektora i służb kadrowych, Nowator Gliwice 2008
Wybrane problemy zatrudniania nauczycieli w szkołach i placówkach publicznych podległych jednostkom samorządu terytorialnego, Przegląd Prawa Publicznego 2013, Nr 7-8,
„Świadectwa pracy i świadczenia dla pracowników szkoły zwolnionych z pracy”, Warszawa 2014,
„Zmiany kadrowe w szkołach”, Warszawa 2014,
„Zmiana treści stosunku pracy w samorządowych jednostkach organizacyjnych” (w:) Zatrudnianie w administracji publicznej, red. H.Szewczyk, Warszawa 2014,
„Szczególne obowiązki pracodawców w szkołach publicznych (w:) Wybrane obowiązki pracodawcy wobec pracowników i związków zawodowych, red. H.Szewczyk, Warszawa 2016,
„Karta Nauczyciela. Komentarz praktyczny”, red. M.Kowalski, Warszawa 2019