W naszej ofercie znajdują się szkolenia, mające na celu przybliżenie tematyki prawnej z zakresu prawa pracy, prawa oświatowego i prawa ubezpieczeń społecznych. Wieloletnie doświadczenie w tym zakresie gwarantuje przekazanie profesjonalnej wiedzy w przystępny sposób i zrozumiałym językiem. Prowadzimy szkolenia otwarte dla osób zainteresowanych poszerzeniem lub nabyciem wiedzy w zakresie praktycznego stosowania prawa pracy. Otwarci jesteśmy również na organizowanie szkoleń na indywidualne zamówienie w ustalonym zakresie tematycznym i w wybranej lokalizacji. Szkolenia realizowane są w następujących obszarach tematycznych:

 • Nawiązywanie, zmiana treści rozwiązywanie stosunków pracy z pracownikami
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 • Zmiany w prawie pracy
 • Dokumentacja pracownicza
 • Roszczenia pracownicze
 • Zasady korzystania z pracowniczych uprawnień rodzicielskich
 • Zakres i zasady współpracy ze związkami zawodowymi
 • Kadry i płace w oświacie
 • Rozwiązywanie stosunków pracy z nauczycielami
 • Tworzenie i uzgadnianie wewnątrzzakładowych przepisów prawa pracy
 • Czas pracy w oświacie
 • Wynagradzanie pracowników szkół i placówek oświatowych
 • Zatrudnianie pracowników samorządowych
 • Emerytury i nauczycielskie świadczenia kompensacyjne
 • Urlopy w szkołach