Artykuły dr Dariusza Dwojewskiego publikowane są w licznych wydawnictwach specjalistycznych. Z usług szkoleniowych korzystają doświadczone firmy i organizacje. W swojej działalności zaufali nam m.in.: